Story Time: “Мистър и мисис Зло”

Петъчно настроение с разказ и подготовка за фантазийни почивни дни.

Не се е случвало да публикувам разказ от толкова дълго време. Това не е нещо ново, но ще дойде време и за нови неща. До тогава, да си припомниш нещо любимо за мен.

“Мистър и мисис Зло”

Разказ

– Добър вечер – обади се втори непознат иззад рамото на първия с космическите очи. – Уловихме сигнал за изчезнал герой.

– Изчезнал герой? – Клифърд смръщи чело. – Не, не, изчезналият е писател. Как успяхте да дойдете толкова бързо? – Той пристъпи вън от телефонната кабина и около двамата мъже, оглеждайки ги отстрани. – Вие сте полицаи, нали?

– Не – отряза го онзи с космическите очи. – Аз съм времевой, той е ключар – посочи с палец партньора си, който подтичваше подире му. – Джак, обясни с нещо защо сме тук.

– Как бих могъл? – измърмори недоволно Джак. – Нямаме никаква юрисдикция.

Можете да коментирате, да сложите рейтинг и последвате блога за известия за нови глави чрез бутона Follow.

Picture credit: Lissy Elle

Leave a Reply