Разкази в блога

Драконово ложе

Седях насред угасналото драконово ложе със затворени пред вятъра очи. Силния повей повдигаше полите ми и ги повяваше около ми като танцуващи бели пера.

Гарванът и гълъбицата

– Ще става по-лошо. – призна му тя.
– Ще боли ли?
Усмивка се разля по устните и. Ангелът отпусна глава на рамото на своя демон.
– Обичам те. – прошепна.

Bring Him Back

We all die one day but we should never know neither when, nor how.

Клуб 99

Жители на света,

Това е денят, в който Вие умирате. Отново.

Leave a Reply